BGŻ BNP Paribas: rekordowe 460 zł premii za założenie (darmowego) Konta Optymalnego!

Ruszyła kolejna świetna promocja Konta Optymalnego, w której do zdobycia jest w sumie aż 460 zł premii. W dotychczasowych akcjach promocyjnych BGŻ BNP Paribas nigdy nie oferował aż tak wysokich bonusów! Na łączną gratyfikację składają się tak naprawdę dwie podpromocje: “Premia z bonusem”, gdzie do zdobycia jest 160 zł na start oraz znana już czytelnikom bloga akcja “Mobilna Premia 2”, w której w łatwy sposób można uzyskać 300 zł. Co do samego Konta Optymalnego, jego główne zalety to bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie rachunku oraz bezwarunkowe 0 zł za kartę debetową. UWAGA – pula promocyjnych wniosków to tylko 1000 sztuk, zatem warto się pospieszyć.

 

 

Uczestnictwo w promocji

Promocja dostępna jest dla osób, które nie posiadały konta osobistego w BGŻ S.A., BNP Paribas oraz po połączeniu obu banków w ciągu 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Jeśli przykładowo złożycie wniosek o konto 20 lutego 2018 roku, wówczas wasz poprzedni rachunek powinien być zamknięty przed 20 lutego 2015 roku.

Jeśli w powyższym okresie posiadaliście (lub nadal posiadacie) wyłącznie konto oszczędnościowe w BGŻ Optima, śmiało możecie wziąć udział w niniejszej promocji. W przypadku BGŻ Optima podpisywana jest osobna umowa ramowa, a ponadto jest to tylko konto oszczędnościowe, a nie klasyczny ROR.

 

Jak założyć konto w promocji

Tradycyjnie, przed złożeniem wniosku o Konto Optymalne na początek zarejestrujcie się na dedykowanej stronie promocji. W tym miejscu wystarczy podać podstawowe dane takie jak imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail oraz numer PESEL. Pamiętajcie, aby zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgody niezbędne do przeprowadzenia promocji (zaznaczcie wszystkie trzy okienka).

Na zarejestrowanie się w promocji (oraz złożenie wniosku) macie czas do 13 marca 2018 roku lub do wyczerpania puli 1000 promocyjnych wniosków. W przypadku wyczerpania puli, stosowna informacja pojawi się na stronie akcji i kolejne wnioski nie będą już po prostu przyjmowane. Jeśli zatem zdążycie zarejestrować się przed zawieszeniem promocji, wówczas macie pewność, iż weźmiecie w niej udział.

Pamiętajcie, iż jednym z warunków promocji jest zawnioskowanie o kartę debetową oraz dostęp do bankowości elektronicznej. Ponadto promocja “Mobilna Premia 2” (o której piszę nieco niżej) wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie mailem dokumentów i informacji związanych z realizacją zawartej umowy z bankiem (czyli tak zwana zgoda na e-korespondencję).

Umowa o konto wraz z kartą debetową (w jednej przesyłce) zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera. Na podpisanie umowy macie czas do końca marca 2018 roku.

 

Warunki uzyskania 160 zł premii

Łączna premia podzielona jest tym razem na trzy bonusy: 80 zł, 40 zł oraz 40 zł. Aby zdobyć pełną pulę, przez 6 kolejnych miesięcy (od kwietnia do września 2018 roku) należy zapewniać wpływ zewnętrzny na 1000 zł, wykonywać płatności kartą na 200 zł oraz jeden przelew poprzez aplikację mobilną GOmobile. Pomimo, że dla każdego z bonusów warunki są identyczne, dla lepszej przejrzystości, poniżej prezentuję rozpiskę zgodną z regulaminem promocji.

 

Bonus nr 1 – 80 zł

W kwietniu oraz maju 2018 roku (w każdym miesiącu z osobna):

 • zapewnij wpływ zewnętrzny na co najmniej 1000 zł,
 • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę minimum 200 zł,
 • wykonaj minimum 1 przelew zewnętrzny aplikacją mobilną GOmobile.

 

Bonus nr 2 – 40 zł

W czerwcu oraz lipcu 2018 roku (w każdym miesiącu z osobna):

 • zapewnij wpływ zewnętrzny na co najmniej 1000 zł,
 • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę minimum 200 zł,
 • wykonaj minimum 1 przelew zewnętrzny aplikacją mobilną GOmobile.

 

Bonus nr 3 – 40 zł

W sierpniu oraz wrześniu 2018 roku (w każdym miesiącu z osobna):

 • zapewnij wpływ zewnętrzny na co najmniej 1000 zł,
 • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę minimum 200 zł,
 • wykonaj minimum 1 przelew zewnętrzny aplikacją mobilną GOmobile.

 

Na co warto zwrócić uwagę? Wymagany przelew może pochodzić przykładowo z waszego konta w innym banku lub od kogoś bliskiego. Wyłączone są wpłaty gotówkowe, przelewy z konta w BGŻ Optima oraz przelewy z innych waszych rachunków prowadzonych przez BGŻ BNP Paribas (w tym rachunków kredytowych). Płatności kartą mogą być wykonane zarówno w punktach stacjonarnych, jak i w Internecie. Pamiętajcie, iż na potrzeby promocji liczy się data zaksięgowania transakcji, zatem nie czekajcie z ich wykonaniem do samej końcówki miesiąca. Co do przelewu poprzez aplikację, może być on wykonany na dowolną kwotę, przykładowo na wasze konto w innym banku.

 

Formalności, czyli finalizacja promocji

Do 18 czerwca 2018 roku organizator (Ad Astra) poinformuje Was o potrzebie wypełnienia danych do wypłaty premii na stronie promocji. Będziecie mieli na to czas do 27 czerwca 2018 roku. Chodzi tu o podstawowe dane niezbędne do wykonania przelewu premii (między innymi numer Konta Optymalnego otwartego w ramach promocji). Następnie, otrzymacie mailowe potwierdzenia wypłaty poszczególnych bonusów. Organizator roześle maile odpowiednio: 18 czerwca, 17 sierpnia oraz 15 października 2018 roku. 

Wypłata bonusów nastąpi natomiast odpowiednio do 29 czerwca 2018 roku, 31 sierpnia 2018 roku oraz 31 października 2018 roku. W czasie wypłaty poszczególnych bonusów wasze konto i karta debetowa koniecznie muszą być aktywne. Na szczęście spełnienie tego warunku nie będzie problematyczne. Otóż zarówno prowadzenie konta, jak i obsługa karty debetowej są bezwarunkowo darmowe. 

Szczegóły w regulaminie promocji “Premia z bonusem”.

 

Złóż wniosek o Konto Optymalne i odbierz nawet 460 zł premii

 

Do 300 zł moneyback w promocji “Mobilna Premia 2”

Do waszej dyspozycji będzie również stała promocja Konta Optymalnego, w której do zdobycia jest łatwe 300 zł premii. Bonus rozłożony jest na 12 miesięcy, po maksymalnie 25 zł zwrotu w skali miesiąca. Aby zdobyć pełną pulę wystarczy tak naprawdę poświęcić kilka, góra kilkanaście minut w ciągu całego miesiąca. Otóż w ramach promocji “Mobilna Premia 2” otrzymacie 1 zł zwrotu za wykonanie transakcji mobilnej na kwotę co najmniej 5 zł. Do wyboru macie:

 • płatności z wykorzystaniem Android Pay lub
 • transakcje wykonane aplikacją mobilną GOmobile (z wyłączeniem transakcji poprzez system BLIK oraz założenia lokaty poprzez aplikację).

Jeśli chodzi o transakcje poprzez aplikację GOmobile, wystarczy tak naprawdę wykonać 25 przelewów po 5 zł każdy, a 25 zł będzie wasze. Bank stosuje tu jednak małe ograniczenie polegające na tym, iż:

“W przypadku kilku Transakcji Aplikacją Mobilną GOmobile wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym Premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję w danym miesiącu”

 

Oznacza to, iż każdy z przelewów powinien być wykonany na inny numer konta. Największymi wygranymi w tej promocji będą oczywiście posiadacze dużej liczby rachunków bankowych. Pamiętajcie, iż indywidualny (niepowtarzalny) numer posiadają też rachunki oszczędnościowe lub rachunki maklerskie otwierane wraz z kontem osobistym. Ba, niektóre banki umożliwiają założenie kolejnych rachunków oszczędnościowych w pełni internetowo. Warto zatem poświęcić teraz nieco czasu na otwarcie dodatkowych kont, by w kolejnych miesiącach powtarzać tylko transakcje mobilne i zgarniać bonusy. Oczywiście możecie również dogadać się z kimś ze swoich bliskich, by nawzajem przesyłać sobie pieniądze. W ten sposób w pełni zoptymalizujecie warunki promocji i to bez wykonywania jakichkolwiek płatności kartą (a wiem, że tych już macie sporo w portfelu 😀 ).

 

Dodatkowym warunkiem wypłacania bonusów w ramach promocji “Mobilna Premia 2” jest zapewnienie wpływu wynagrodzenia w danym miesiącu lub wykonanie co najmniej dwóch transakcji płatniczych (przelewów) na rachunki przedsiębiorców będących:

 • dostawcami mediów (płatności za telefon, TV, Internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki),
 • dostawcami usług płatniczych (np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza), w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot,
 • uczelniami (szkołami wyższymi), przykładowo płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich),
 • placówkami systemu oświaty (np. szkoły, przedszkola), a także żłobkami albo klubami dziecięcymi.

Na szczęście bank ani nie definiuje w regulaminie pojęcia wynagrodzenie, ani nie określa jaka ma być minimalna kwota wymienionych transakcji 🙂

 

Premie będą wypłacane do 8. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania transakcji lub w najbliższym dniu roboczym, jeśli 8. dzień miesiąca wypada w dzień wolny od pracy. Pierwszy okres spełniania warunków promocji będzie miał charakter cząstkowy. Co to oznacza? Idealnie prezentuje to przykład zaczerpnięty z regulaminu promocji:

 

Klient przystąpił do promocji 15 stycznia 2018 r. Pierwsza Premia zostanie wypłacona 8 lutego 2018 r. za Transakcje Aplikacją Mobilną dokonane od 15 do 31 stycznia 2018 r. Ostatnia Premia zostanie wypłacona 8 stycznia 2019 r. za Transakcje Aplikacją Mobilną dokonane w okresie 1 – 31 grudnia 2018 r.

 

Jak wcześniej wspomniałem, na wykonanie wszystkich niezbędnych transakcji będziecie potrzebowali maksymalnie kwadransa, zatem powyższe ograniczenie raczej nie boli 🙂

Szczegóły w regulaminie promocji “Mobilna Premia 2”.

 

Złóż wniosek o Konto Optymalne i odbierz nawet 460 zł premii

 

Szczegóły Konta Optymalnego

Konto Optymalne zapewnia bezwarunkowo darmowe prowadzenie rachunku, obsługę karty debetowej oraz standardowe przelewy internetowe. Co do bankomatów, darmowe wypłaty gotówki dostępne są z urządzeń należących do banku oraz sieci Planet Cash. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów to 5 zł. Za granicą możecie wypłacać gotówkę bez prowizji z bankomatów należących do grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance. Wpłaty gotówki we wpłatomatach banku są darmowe, zaś wpłata w oddziale wiąże się z kosztem równym 10 zł.

 • 0 zł za prowadzenie konta – bezwarunkowo,
 • 0 zł za obsługę karty debetowej – bezwarunkowo,
 • 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatów BGŻ BNP Paribas oraz sieci Planet Cash,
 • 5 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów,
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach własnych (usługa jest obecnie wdrażana),
 • 0 zł za standardowe przelewy internetowe.

Szczegóły w taryfie opłat i prowizji.

 

Złóż wniosek o Konto Optymalne i odbierz nawet 460 zł premii

 

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

100 zł za założenie konta oraz 100 zł za polecenie w Inteligo
 
100 zł na start i 3% na koncie oszczędnościowym od Pekao
 
Nawet 500 zł premii za skorzystanie z platformy Bancovo
 
Po 10 funtów premii za przetestowanie aplikacji Monese
 
150 zł premii za założenie konta Citi Priority + absolutny brak opłat
 
Kredyt z RRSO 0% do 3000 zł od Credit Agricole
 
Po 5 funtów dla obu stron w programie poleceń aplikacji CURVE
 
Po 10 funtów premii dla obu stron w programie poleceń TransferGo
 
Mini Ratka w PKO Banku Polskim z RRSO na poziomie 3,44%
 
ING Bank Śląśki: nawet 340 zł premii w promocji Konta z Lwem
 
15 zł premii dla obu stron w programie poleceń aplikacji Wolt
 
Po 50 zł premii dla obu stron w programie poleceń Azimo
 
Lokata na 4% w skali roku + 50 zł premii od Getin Banku

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

4 Comments

 1. witam czy można wykonywać przelewy na konta z lokami w innych bankach ????

  pozdrawiam

   • No mam lokate w ING a lokata ma numer konta czy można tam przelać środki za pomocą tej aplikacji i dzięki temu załapać się na 1zł 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *