Citi Handlowy: 300 zł moneyback w promocji konta Citi Priority + do 450 zł w programie poleceń + 300 zł w promocji karty kredytowej

W banku Citi Handlowy dostępna jest kolejna promocja konta osobistego będącego świetnym uzupełnieniem dla karty kredytowej. Zakładając konto Citi Priority możecie zdobyć do 300 zł premii w formie 5% zwrotów od płatności kartą. Dodatkowym bonusem jest nawet 450 zł w programie poleceń. Za jedno skuteczne polecenie otrzymacie 150 zł (limit poleceń to 3 osoby). Co ważne, konto Citi Priority może być dla Was w pełni darmowe. Użytkowanie karty debetowej, przelewy internetowe, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz wpłaty we wpłatomatach Euronetu są bezwarunkowo za 0 zł. Jeśli nie posiadacie jeszcze karty Citi Simplicity, obecnie trwa promocja, w której możecie zdobyć 300 zł łatwej premii na start. Jeśli natomiast lubicie promocje z moneybackiem, sprawdźcie jeszcze ofertę Getin Banku oraz konta T-Mobile Usługi Bankowe. W obu przypadkach możecie również liczyć na 5% zwrotu.

 

 

Kto może wziąć udział w promocji i jak założyć promocyjne konto

Z promocji mogą skorzystać osoby, które nie posiadały konta osobistego lub oszczędnościowego w banku Citi Handlowy (również jako współposiadacz lub pełnomocnik) po 1 stycznia 2016 roku. Jeśli w wymienionym okresie posiadaliście w banku jakiś inny produkt (na przykład kartę kredytową) – w żadnym stopniu nie koliduje to z możliwością wzięcia udziału w niniejszej promocji. Ba, posiadanie co najmniej jednego produktu kredytowego pomoże Wam uniknąć opłat z tytułu użytkowania konta o czym będzie mowa na końcu artykułu. Takim produktem może być przykładowo karta kredytowa z premią o wartości 300 zł.

 

Aby wziąć udział w promocji, na początek wypełnijcie krótki formularz na dedykowanej stronie promocji. Macie na to czas do 31 maja 2018 roku lub do wyczerpania puli 2500 wniosków. Póki formularz jest aktywny – macie pewność wzięcia udziału w promocji.

Po wypełnieniu formularza skontaktuje się z Wami konsultant, który podczas rozmowy telefonicznej pobierze od Was szczegółowe dane niezbędne do sporządzenia umowy. Jeśli jesteście już klientami Citi, wówczas umowa o konto zostanie udostępniona w serwisie bankowości elektronicznej. W przeciwnym wypadku dokumenty zostaną dostarczone kurierem.

 

Ponadto podczas wypełniania wniosku wyraźcie zgody na:

 • przetwarzanie przez bank waszych danych osobowych w celu informowania Was o produktach i usługach oferowanych przez podmioty współpracujące z Bankiem w trakcie trwania Umowy, a w przypadku niezawarcia Umowy albo po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, o produktach Banku i ww. podmiotów, z wyjątkiem informowania drogą elektroniczną opisaną w pkt 2 Formularza Danych Klienta,
 • otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji dotyczących prowadzonych dla Was przez Bank rachunków oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) dotyczących produktów i usług oferowanych przez Bank oraz przez podmioty współpracujące z Bankiem w trakcie trwania Umowy, w przypadku jej niezawarcia albo po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej.

 

Warunki uzyskiwania premii

Aby bank mógł Wam wypłacać moneyback, musicie spełnić kilka prostych warunków. Pierwszym z nich jest utworzenie co najmniej jednego zlecenia stałego w ramach konta Citi Priority. Macie na to czas do końca pierwszego miesiąca po miesiącu podpisania umowy. Przykładowo podpisując umowę w marcu, zlecenie stałe ustawcie do końca kwietnia. Dla pewności, przypominam, iż zlecenie stałe jest czymś w rodzaju automatycznego przelewu, który będzie wykonywany co miesiąc tego samego dnia. Kwota zlecenia jest dowolna. Możecie je skierować przykładowo na wasze konto w innym banku.

Kolejne warunki należy już spełniać cyklicznie, w ciągu kolejnych 6 miesięcy, za które ma być wypłacana premia. Aby zatem otrzymywać moneyback musicie wykonywać co najmniej 3 przelewy zewnętrzne z konta (na dowolną kwotę) oraz zapewniać wpływy na łączną kwotę 5000 zł. Oczywiście kontem pośredniczącym w wymienionych operacjach może być wasze konto w dowolnym (innym niż Citi Handlowy) banku.

 

Jeśli grzecznie będziecie spełniali powyższe warunki, bank będzie naliczał Wam 5% zwrotu przez 6 kolejnych (pełnych) miesięcy, maksymalnie 50 zł w skali miesiąca. Oznacza to, iż moneyback zmaksymalizujecie przy transakcjach za co najmniej 1000 zł. Na potrzeby promocji zaliczają się wyłącznie transakcje w stacjonarnych punktach handlowo-usługowych. Niestety w tej edycji promocji bank wykluczył transakcje internetowe. Premie będą wypłacane do ostatniego dnia kolejnego miesiąca. W momencie wypłaty premii wasze konto musi być aktywne oraz nie może być w fazie wypowiedzenia. 

 

Po szczegóły odsyłam do:

 

Otwórz konto Citi Priority i odbierz do 300 zł premii

 

Ile kosztuje konto Citi Priority

 • 0 zł lub 30 zł za prowadzenie konta (szczegóły poniżej),
 • 0 zł opłaty miesięcznej za kartę debetową – bezwarunkowo,
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • 0 zł za przelewy internetowe,
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach sieci Euronet,
 • więcej na temat opłat w Tabeli Opłat i Prowizji

 

Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:

 • utrzymywanie średniego salda środków w wysokości minimum 30.000 zł (na koncie osobistym, oszczędnościowym, lokacie, inwestycjach lub ubezpieczeniach), lub
 • suma wpływów w danym miesiącu wyniesie co najmniej 5000 zł i będziecie posiadać co najmniej jeden produkt kredytowy (karta kredytowa, pożyczka gotówkowa, linia kredytowa lub kredyt hipoteczny).

 

Nie da się ukryć, iż oferta depozytowa w Citi Handlowym jest dość słaba, dlatego o wiele lepszym sposobem na uniknięcie opłat jest wariant numer dwa. Jeśli nie posiadacie jeszcze karty kredytowej z logo Citi, zapoznajcie się z aktualną promocją darmowej karty kredytowej Citi Simplicity, w której do zdobycia jest łatwe 300 zł premii.

Najlepszą strategią będzie zawnioskowanie najpierw o kartę kredytową, a dopiero później o konto osobiste. Warto pamiętać, iż w przypadku karty kredytowej możecie uzyskać decyzję odmowną (na przykład ze względu na złą historię kredytową). Jest jednak i na to sposób. Otóż możecie również założyć samo konto osobiste, a następnie zawnioskować o udzielenie limitu kredytowego w koncie. Posiadanie otwartej linii kredytowej wypełnia warunki zwalniające z opłaty za konto. Z moich informacji wynika, iż Citi Handlowy dość liberalnie przyznaje debety w koncie, zatem zawsze można spróbować takiej taktyki, choć niesie ona oczywiście za sobą pewne ryzyko. Dajcie znać w komentarzach, jakie decyzje podjęliście.

 

Otwórz konto Citi Priority i odbierz do 300 zł premii

 

Program poleceń Citi Priority – uczestnicy

Zgodnie z regulaminem, polecającym może być obecny klient banku Citi Handlowy posiadający aktywne konto osobiste lub główną kartę kredytową.

Poleconym może zostać osoba fizyczna, która nie posiadała w banku Citi Handlowy konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego (dotyczy również wszystkich współposiadaczy konta) i/lub nie była pełnomocnikiem do konta w okresie od 31 października 2016 roku. Niestety dodatkowym wykluczeniem jest posiadanie w wymienionym okresie karty kredytowej.

 

Jak wziąć udział w programie poleceń

Aby polecić konto, w pierwszym kroku należy wypełnić formularz polecenia na dedykowanej stronie programu poleceń. Formularz wypełnia polecający, wpisując w nim podstawowe dane, zarówno swoje, jak i osoby poleconej. Polecający zobligowany jest uzyskać wcześniej zgodę od poleconego na użycie jego danych w formularzu. Nie możecie ot tak uzupełniać formularza, nie informując o tym fakcie znajomych, do których będzie później dzwonił konsultant Citi. Program poleceń trwa do 31 maja 2018 roku. Pula nagród w promocji wynosi 1000 sztuk.

 

Polecający otrzyma 150 zł nagrody, jeżeli polecony:

 • podczas rozmowy z konsultantem złoży wniosek o konto oraz wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie otrzymania nagrody przez polecającego,
 • podpisze umowę o konto najpóźniej do 30 czerwca 2018 roku,
 • wykona co najmniej 2 transakcje bezgotówkowe kartą debetową na kwotę co najmniej 300 zł do końca drugiego miesiąca po miesiącu, w którym zostanie otwarte konto,
 • w okresie do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym otwarto konto, spełni jeden z następujących warunków:

– zgromadzi i utrzyma na rachunkach średniomiesięczne saldo w wysokości minimum 30.000 zł lub
– otrzyma wpływy na konto w łącznej wysokości minimum 5000 zł i jednocześnie na ostatni dzień tego samego miesiąca będzie posiadał w banku aktywny jeden z produktów kredytowych.

 

Co do transakcji bezgotówkowych, mogą to być zarówno płatności w stacjonarnych punktach handlowo-usługowych, jak i w Internecie. Bank zaznacza, iż na potrzeby promocji liczy się data zaksięgowania transakcji.

Jeśli osoba, której polecicie konto nie posiada oszczędności w kwocie 30.000 zł, lepszym pomysłem będzie wybór wariantu numer 2. Wpływy na łączną kwotę 5000 zł (jednorazowo lub w częściach, przykładowo 5 przelewów po 1000 zł) może pochodzić z waszego konta w innym banku. Ponadto liczy się samo odnotowanie wpływu, zatem zaraz po zaksięgowaniu środków można je z powrotem wypłacić. Co do produktu kredytowego, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest posiadanie w pełni darmowej karty Citi Simplicity

 

Program poleceń – finalizacja

Polecający otrzyma swoją premię w miesiącu następującym po spełnieniu warunków promocji. Zostanie ona wypłacona na konto lub na rachunek karty kredytowej (zmniejszając saldo zadłużenia i/lub tworząc nadwyżkę). Konto można polecić maksymalnie 3 osobom (czyli do zdobycia jest nawet 450 zł). Wszystkie podane kwoty premii są kwotami netto, bank zapewnia wszelkie kwestie związane z opodatkowaniem (zarówno dla polecających, jak i poleconych).

Szczegóły w regulaminie programu poleceń oraz na stronie programu.

 

Warianty łączenia promocji

Jeśli jesteście całkowicie nowymi klientami Citi i z promocji korzystacie samodzielnie, najlepszym sposobem będzie najpierw wyrobienie karty kredytowej, a dopiero później zawnioskowanie o konto Citi Priority. Posiadanie karty kredytowej w zdecydowany sposób ułatwia spełnienie warunków promocji konta. Nie da się ukryć, iż bank może odrzucić wniosek o kartę ze względu na brak zdolności kredytowej. Dlatego na początek złóżcie wniosek o kartę w promocji z 300 zł premii, a dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji banku, załóżcie konto Citi Priority. Jeśli nikt z waszych bliskich nie chce być polecającym, możecie złożyć tradycyjny wniosek lub napisać do mnie o podanie danych osoby polecającej. Dla Was to bez różnicy, czy założycie konto z polecenia, czy też standardowo, więc przy okazji dacie szansę zarobić innym czytelnikom bloga. Cały czas prowadzę listę zaufanych użytkowników, którzy mogą być polecającymi. Jeśli chcesz, możesz również dołączyć do tej listy.

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn, bądź zapisz się na newsletter

.

4 Comments

 1. Hej, w jaki sposób zamknąć to konto?czy można to zrobić poprzez wiadomość po zalogowaniu się na konto? i co należałoby napisać, żeby skutecznie zamknąć konto

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *