Do 1000 zł premii za otwarcie konta osobistego Credit Agricole w promocji
„Jesteś gotowy na 1000 zł?”
Promocja nieaktualna

Nowy obraz (67)Nowy dzień i kolejna promocja bankowa. Tym razem Credit Agricole kusi nowych klientów bonusem do 1000 zł za aktywne korzystanie z konta osobistego. Jeżeli nie posiadacie rachunku w CA, warto przyjrzeć się promocji. Jej warunki są bardzo uczciwe. W zamian za lojalność wobec banku, zostaniecie nagrodzeni sowitą premią. Zapraszam do lektury.

 

Promocja nieaktualna

Aktualizacja: Do promocji możecie dołączyć do 30 czerwca 2015 roku (włącznie).

Obserwując rynek usług bankowych można dojść do pewnej konkluzji. Banki prześcigają się w oferowaniu promocji mających na celu zdobycie nowych klientów. Polski rynek bankowy jest dosyć konkurencyjny. W porównaniu do Europy Zachodniej, występuje na nim spora liczba podmiotów. Jedne banki obdarowują prezentami ze względu na zwiększenie bazy klientów, co podbija “cenę banku”. Wiąże się to z faktem, iż kilka banków w Polsce wystawionych jest na sprzedaż. Inne zaś (jak Credit Agricole) chcą zwiększać swoje udziały na danym rynku. Prezentowany dzisiaj bank poszedł o krok dalej. Każdemu klientowi, który otworzy konto w CA, a jednocześnie zamknie swój stary rachunek – wypłaca dodatkową premię (tak zwana premia za przejście). Ile wynosi premia dowiecie się w dalszej części artykułu.

Tort z napisem 1000 zł podzielony jest na kilka kawałków. Oto i one: 

 • Premia jednorazowa w wysokości 100 zł za pierwszy wpływ na konto

Aby skorzystać z jednorazowej premii za pierwszy wpływ należy otworzyć jedno z kont oferowanych przez Credit Agricole oraz nie później niż w kolejnym miesiącu kalendarzowym, licząc od dnia przystąpienia do promocji, zapewnić wpływ na konto na łączną kwotę co najmniej 1500 zł. Mówiąc krócej: otwieracie konto, robicie wpływ 1500 zł (lub więcej) i za to należy się Wam premia 100 zł netto.

 • Premia jednorazowa w wysokości 100 zł za przeniesienie konta z innego banku

Kolejne 100 zł otrzymasz jeśli otwierając dowolny pakiet konta osobistego w banku Credit Agricole zdecydujesz się przenieść konto z innego banku, składając dyspozycje jego zamknięcia oraz powiadomienia pracodawcy o nowym numerze konta, a na konto wpłynie wynagrodzenie w kwocie minimum 1500 zł

Wniosek o przeniesienie konta powinien być złożony wyłącznie w placówce bankowej w momencie podpisania umowy konta lub nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej podpisania. Premia wypłacana będzie najpóźniej na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

Nowy obraz (68)

 

 

 • Premia za opłacanie z konta stałych rachunków do 300 zł (5% wartości każdego rachunku)

Aby skorzystać z Premii promocyjnej za opłacanie z Konta stałych rachunków należy w okresie do 18 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji:

zdefiniować w placówce Banku, za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24 lub serwisu internetowego CA24 odbiorcę płatności (szablon płatności promocyjnej), wskazując w szczególności numer rachunku bankowego, na który jest kierowana płatność oraz nadając unikalną skróconą nazwę odbiorcy;
przedstawia Bankowi dokument (dalej: Potwierdzenie Płatności) potwierdzający dokonywanie płatności z tytułu opłat za:
a) gaz
b) energię elektryczną
c) wodę bieżącą / podgrzanie wody / ścieki
d) abonament telewizyjny, w tym za telewizję kablową lub satelitarną,
e) dostęp do Internetu
f) telefon komórkowy
g) telefon stacjonarny

Krócej: Musimy przedstawić bankowi za które rachunki będziemy otrzymywać premię w wysokości 5% (netto) rachunku. Możemy tego dokonać u doradcy w oddziale, lub przesyłając plik PDF, JPG lub PNG zawierający daną fakturę na adres:
credit-agricole.pl/oszczedzaj-na-rachunkach

Potwierdzenie Płatności Promocyjnej musi być wystawione przez podmiot dostarczający dane medium na imię i nazwisko uczestnika lub jego małżonka i zawierać numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności promocyjnej oraz dotyczyć nieruchomości, której adres został wskazany w Banku jako adres zamieszkania lub adres korespondencyjny uczestnika. Warunkiem 5% cashbacku jest zapewnienie w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc realizacji płatności promocyjnej wpływu na konto na kwotę co najmniej 1500 zł.

 • Premia za płatności Kartą do 500 zł

Aby skorzystać z Premii za płatności Kartą należy aktywować usługę „CAsaver” („Oszczędzam na okrągło”). Ponadto w danym miesiącu kalendarzowym korzystania z Promocji trzeba wykonać transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę co najmniej 500 zł, przy czym sumowane są wyłącznie transakcje zaksięgowane na rachunku konta w danym miesiącu kalendarzowym, wykonane dowolną kartą wydaną do konta. Do płatności bezgotówkowych zaliczają się wszelkie płatności kartą, również opłacanie rachunków czy płatność kartą przez Internet na przykład zakupy na allegro.pl.

Premię za płatności kartą są naliczane w następujący sposób:

– w usłudze CAsaver ustalacie sobie kwotę zaokrąglenia każdej pobranej płatności do 5 zł (najkorzystniej)

Przykładowo płacąc za rachunek 11,30 zł – bank zaokrągla kwotę do 15 zł. Różnica między 15 zł a 11,30 zł wynosząca 3,70 zł przenoszona jest na wasz oprocentowany rachunek oszczędnościowy. Bank w ramach promocji dorzuca od siebie 50% wartości zaokrągleń w każdym miesiącu i przelewa na wasz rachunek, maksymalnie do 27,77 zł miesięcznie, czyli 500 zł w ciągu całej promocji. Warto więc robić wiele transakcji na nieduże kwoty, dzięki temu możecie dodatkowo dorobić – wydając. Jednym ze sposobów na wyrobienie płatności może być opłacanie zobowiązań wobec allegro kwotą 1,01 zł (wówczas dostajecie 50% premii od kwoty zaokrąglenia 3,99 zł). Innym sposobem może być podzielenie zakupów na kilka części, korzystając na przykład z kasy samoobsługowej w markecie. Bądźcie kreatywni :)

Znacie już warunki wszystkich premii. Teraz należy mówić kto może przystąpić do Promocji.

Do promocji może przystąpić każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która w okresie obowiązywania Promocji:

1) otworzy konto dla osób fizycznych (dalej: Konto) w jednym z pakietów:
a. 1 Konto,
b. Konto PROSTOoszczędzające,
c. Konto PROSTOoszczędzające PLUS,
d. Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM oraz
2) zawrze umowę o dostęp do Konta za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonicznego
3) złoży wniosek o wydanie do Konta debetowej karty płatniczej w PLN
4) otworzy w ramach Konta co najmniej jeden Rachunek Oszczędzam w PLN (dalej: Rachunek Oszczędzam)
5) uruchomi usługę „CAsaver” („Oszczędzam na okrągło”)
6) zapewni stałe wpływy na Konto zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu
7) nie wyrazi sprzeciwu wobec działań marketingowych Banku
8) wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną
9) poda numer telefonu komórkowego lub adres email do kontaktu
10) potwierdzi przystąpienie do Promocji

Uczestnikiem nie może być osoba fizyczna, która w okresie do 90 dni przed datą rozpoczęcia Promocji była posiadaczem konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy Konta wspólnego prowadzonego w pakiecie innym niż pakiet depozytowy lub w dowolnym terminie przed datą rozpoczęcia promocji była uczestnikiem organizowanych przez bank promocji „Jesteśmy gotowi”, „Jesteśmy gotowi 2” lub „Jesteśmy gotowi – edycja internetowa”.

By móc skorzystać z promocji należy zadeklarować stałą wpłatę na konto wynoszącą 1500 zł miesięcznie. W tym celu należy złożyć „Zlecenie przekazywania środków” w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, emerytury lub renty lub „Deklarację stałego zasilania konta” w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz uzyskujących dochody z innych tytułów. Osobiście polecam tą ostatnią propozycję – Deklaracja stałego zasilania konta dochodami z innych tytułów. Banku nie interesuje wówczas skąd będzie dany wpływ, grunt żeby było zapewnione 1500 zł miesięcznie.

Pamiętajcie, że jednym z warunków promocji jest utrzymywanie aktywnego konta przez okres co najmniej 18 miesięcy. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy może skutkować żądaniem zwrotu wypłaconej dotychczas premii.

Teraz już subiektywnie. Domyślam się, iż w waszych oczach promocja jest bardzo skomplikowana. Jednak sam korzystam z tej propozycji w ramach pierwszej edycji promocji „Jesteśmy gotowi”. Premię 100 zł otrzymałem bezproblemowo, dokonując pierwszego przelewu na 1500 zł. Zwrot za rachunki otrzymuję od razu po opłaceniu danego rachunku. Wcześniej wystarczyło udokumentować rachunki na stronie credit-agricole.pl/oszczedzaj-na-rachunkach, co zajmuje chwilę. Premię za płatności kartą wpadają spontanicznie, za codzienne zakupy dlatego warto z nich korzystać.

Link do regulaminu: Regulamin promocji 

Do promocji możecie dołączyć do 30 czerwca 2015 roku (włącznie).

Po wypełnieniu formularza dostępnego pod linkiem Otwórz Konto Credit Agricole, sami zdecydujecie czy wolicie otworzyć konto poprzez:

 • dostarczenie dokumentów przesyłką kurierską czy
 • przelew identyfikacyjny z obecnego banku.

Promocyjne konto możecie założyć tylko przez Internet!

Screen Shot 06-04-15 at 07.46 PM

 

Teraz krótko o samych kontach: Link do tabeli opłat i prowizji: TOiP Credit Agricole 

Do wyboru macie:

 • Dla osób do 27 roku życia – 1 Konto

– prowadzenie konta jest bezpłatne, karta debetowa jest bezpłatna w przypadku wykonania transakcji na kwotę minimum 100 zł miesięcznie, w przeciwnym wypadku 2 zł.

 • Dla osób powyżej 27 roku życia:

Konto PROSTOoszczędzające

– stała opłata za prowadzenie konta 4 zł oraz za kartę debetową 3 zł

Konto PROSTOoszczędzające PLUS

– opłata za prowadzenie konta 0 zł (jeśli dokonamy wpływ na co najmniej 1500 zł lub 1000 zł w przypadku osób w wieku do 30 lat, brak wpłaty – 8 zł)

– opłata za kartę debetową 0 zł (przy obrocie kartą na co najmniej 500 zł, brak obrotu – 6,90 zł)

– darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM

– opłata za prowadzenie konta 0 zł (jeśli dokonamy wpływ na co najmniej 10000 zł,
brak wpłaty – 16 zł)

– opłata za kartę debetową 0 zł

– darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

Link do tabeli opłat i prowizji: TOiP Credit Agricole 

Sprawdź również:

11 Comments

   • Ale pamiętaj, że po ukończeniu 27 lat, 1Konto zmieni się na Prostooszczędzające Plus i będą Cię obowiązywać inne warunki zgodnie z TOiP

 1. W celu upewnienia się, czy dobrze rozumiem!
  Mam konto w mbanku (nie jest to konto główne), które chce zamknąć. Rozumiem, że gdy pójdę do placówki Credit Agricole mogę zlecić zamknięcie rachunku w mbanku, za co “dostanę stówkę”. Następnie “wypełnić deklarację stałego zasilenia konta” by móc przelewać samemu np. po 1600 miesięcznie. (po prostu nie chcę, by pracodawca przelewał mi pensje do CA)
  Rozumiem, że najkorzystniej założyć konto Prosto oszczędzające Plus, gdyż po spełnieniu warunków nie bedę ponosił żadnych opłat?
  Z góry dziękuję za odpowiedź na moje laickie pytania:)

  • Deklaracja stałego zasilania konta (np. kwotą 1600 zł) uprawnia Cię do premii: 100 zł za otwarcie, 500 zł za płatności kartą oraz 300 zł za rachunki. W przypadku 100 zł za przeniesienie konta wymagane jest podanie w placówce nazwy oraz numeru konta które chcesz zamknąć oraz nazwy i adresu instytucji przekazującej wynagrodzenie, która ma być powiadomiona przez Bank o zmianie rachunku bankowego przez Uczestnika,. Także tą stówkę dostaniesz tylko w wypadku, gdy dostajesz wynagrodzenie i od teraz będzie ono przelewane na konto w CA. Podkreśla to dodatkowo punkt regulaminu – Bank nie przyznaje Premii, jeżeli: Uczestnik zapewnia wpływy na Konto z innych tytułów niż wskazane w definicji Wynagrodzenia. Dotyczy to jedynie premii 100 zł za przeniesienie. Nawet jeśli nie dostajesz wynagrodzenia od pracodawcy możesz liczyć na pozostałe 900 zł bonusu. Pozdrawiam

 2. Czy dobrze rozumiem regulamin?
  Jeśli założę konto 1 kwietnia to pierwszy wpływ z tytułu pensji będę miał dopiero 9/10 maja (pensja za kwiecień). Rozumiem, że do końca maja bank przeleje mi 100 “na dzień dobry” i 100 za zamknięcie starego konta. A co z kwietniem? Czy w kwietniu będę mógł sobie przelać kasę sam, opłacić rachunki i płacić za zakupy kartą? Chodzi mi oczywiście o to czy za płatności wykonane w kwietniu dostanę zwrot? Sam sobie odpowiadam, że tak:)

  • Załóżmy, że zakładasz konto 1 kwietnia i przelewasz sobie w ciągu kilku dni 1500+ zł. Za to dostaniesz 100 zł na start (wypłacone do końca maja). Następnie spełniasz warunki przeniesienia konta (wizyta w placówce) oraz wpływa pierwsza pensja 9-10 maja tak jak powiedziałeś. Za to do końca maja otrzymasz kolejne 100 zł. Niestety za płatności kartą oraz opłaty rachunków w kwietniu NIE otrzymasz premii. Związane jest to z punktem regulaminu: 1. Zapewnienie w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc naliczenia Premii oraz w miesiącu naliczenia Premii wpływu na Konto na kwotę co najmniej 1 500 PLN.. Aby spełnić ten warunek musiałbyś… cofnąć się w czasie i wpłacić 1500 zł w marcu. Ponadto potwierdza to drugi punkt regulaminu: Pierwsza Premia może być przyznana w pierwszym miesiącu kalendarzowym przypadającym po miesiącu otwarcia konta. Także pierwszą premię za rachunki/płatności kartą otrzymasz w maju. Grunt aby w kwietniu zapewnić wpływ 1500 zł. Pozdrawiam

 3. Byłem dziś założyć to konto i Twoje/Wasze wskazówki bardzo się przydały. Pani w banku o promocji wiedziała niewiele, ale sprostała zadaniu i konto założyła… Jestem zadowolony, prawdopodobnie uda się zgarnąć okrągły tysiączek bez większego stresu…Jeszcze raz dzięki za wskazówki

  • Polecam się na przyszłość. Pewna osoba z mojej rodziny zakładała konto w CA “u pani w placówce”. Później kilka razy musiałem interweniować na infolinii, gdyż pani nie uruchomiła promocji. Miejmy nadzieję, że u Ciebie wszystko pójdzie gładko. Pozdrawiam

 4. Witam czy jeśli wpływy na konto będą większe niż 1500 zł ale z dwóch różnych źródeł – 1300 wypłata + 450 zł z Urzędu Miasta to czy to się sumuję i czy dostanę 100 zł jednorazowej premii ??? (nie wypełniałam żadnej deklaracji stałego zasilenia konta).
  Pani w okienku która zakładała mi dziś konto – powiedziała że może się uda 🙂
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam !!!

  • Witaj. Ehh te panie w okienku. Moim zdaniem jej odpowiedź była bardzo nieodpowiedzialna. Idąc za regulaminem wygląda to tak: Zapewnienie pierwszego wpływu Wynagrodzenia na konto na kwotę co najmniej 1 500 PLN nie później niż w kolejnym miesiącu kalendarzowym, licząc od dnia przystąpienia do Promocji. Pierwszy wpływ może być tylko jeden. Jeżeli będzie to 1300 lub co gorsza 450 zł, moim zdaniem premia niestety nie przysługuje. Być może bank pozwoli na taką ewentualność i wypłaci premię (choć wg regulaminu nie ma takiego obowiązku). Proponuję napisać maila do banku (może być niemal w takiej formie jak napisany komentarz) korzystając z formularza http://www.credit-agricole.pl/kontakt/e-mail . Poczta elektroniczna to najlepsza forma kontaktu z bankiem, gdyż zapytanie trafia bezpośrednio do osoby związanej z danym produktem. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *