Karta Dużej Rodziny – czyli jakie przywileje posiadają rodziny z co najmniej trojgiem dzieci

Screen Shot 03-08-15 at 11.54 PMDzisiejszym wpisem przybliżę Wam kwestię Karty Dużej Rodziny. Temat ten poruszany jest często w mediach. Jednak jak to zazwyczaj bywa, informacje podawane są ogólnikowo lub zwraca się uwagę nie na sedno sprawy. Ja zaś postaram się wskazać aspekty praktyczne. Zwrócę uwagę między innymi na fakt jak wyrobić sobie takową kartę, kto może z niej korzystać oraz jak czerpać realne korzyści płynące z jej posiadania. 

 

  Kartę Dużej Rodziny (KDR) można przedstawić jako dokument poświadczający prawo do ulg i zniżek przeznaczonych dla rodzin wielodzietnych. Zgodnie z polskim prawem, wielodzietność pojmowana jest jako stan posiadania co najmniej trójki dzieci.

W latach głębokiego PRL-u nikt zapewne nie nazwałby takiej rodziny wielodzietną. Jednak realia mamy jakie mamy. Wskaźniki demograficzne dla Polski prezentują się nieciekawie. Przyrost naturalny w roku 2013 wyniósł -0,01%. Trudno jednoznacznie stwierdzić, że był on ujemny ze względu na metodologi badań. Jednak z pełną świadomością można stwierdzić, iż jego wartość balansowała wokół zera. Oznacza to, iż liczba urodzeń żywych jest niemal równa z liczbą zgonów. Bardzo blado prezentuje się również wskaźnik urodzeń w przeliczeniu na jedną kobietę, czyli tak zwany wskaźnik dzietności. Jego wartość w roku 2012 to 1,3. Dla porównania w 1991 było to 2,07, zaś w 1960 na jedną kobietę przypadały aż 3 urodzenia. W związku z problemami demograficznymi Polski popartymi przez powyższe dane, powstała rządowa inicjatywa wspierania rodzin, które “naprawiają sytuację demograficzną”. Oprócz becikowego czy ulgi na dzieci, nowym elementem polityki prorodzinnej stała się właśnie Karta Dużej Rodziny. Ma ona na celu odciążyć budżety domowe rodzin poprzez możliwość korzystania z różnych ulg oraz zniżek oferowanych przez podmioty publiczne jak i prywatne.

Kto może uzyskać kartę?

  Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wydaje się ją oczywiście bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci zaś – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.   

Screen Shot 03-09-15 at 03.57 PM

Jak otrzymać KDR ?

  W tym celu musicie złożyć odpowiedni wniosek dostępny pod linkiem Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny. Wypełnia się go podstawowymi danymi osób wchodzących w skład rodziny. Każda z wymienionych osób otrzyma własną kartę. Wypełniony wniosek zanosicie do urzędu swojej gminy. Tam też możecie go złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców. Jeżeli w waszej miejscowości została wydelegowana inna instytucja zajmująca się wydawaniem kart (np Ośrodek Pomocy Społecznej) zostaniecie o tym poinformowani.

Z jakich zniżek można korzystać?

To jest zapewne kluczowe pytanie. Ogół partnerów akceptujących karty został podzielony na kategorie:

 • Kultura i turystyka;hands-598145_640
 • Parki narodowe;
 • Transport;
 • Sport i rekreacja;
 • Ośrodki wypoczynkowe;
 • Zakupy – spożywcze;
 • Zakupy – odzież, obuwie, galanteria;
 • Zakupy – pozostałe;
 • Rozrywka;
 • Usługi;
 • Zdrowie;
 • Finanse; 
 • Podatki.

Informacje na temat partnerów znajdziecie:

Lista – wykaz wszystkich partnerów + warunki uzyskania rabatu. (przydatna opcja ctrl+f).

Interaktywna mapa partnerów

  Pod względem zniżek ciekawie wygląda kwestia biletów kolejowych. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne. Co do innych zniżek, sami musicie zdecydować z czego warto skorzystać. Kino, basen, muzeum, kręgle? Może do tego restauracja? A z codziennych wydatków supermarket, stacja paliw, bank? Warto przestudiować listę, gdyż w ten sposób możecie zaoszczędzić konkretną sumę. Oczywiście jeżeli zaliczacie się do członków klubu dużej rodziny. Pamiętajcie, iż gminy same dodatkowo ustalają zniżki w swoim zakresie na przykład na komunikację miejską. Aby dowiedzieć się jakie zniżki lokalne oferuje wasza miejscowość warto wpisać w wyszukiwarce frazę “karta dużej rodziny [nazwa waszej miejscowości]” lub po prostu dopytać na miejscu podczas wyrabiania karty.

Subiektywnym okiem.

  Inicjatywę KDR można zaliczyć do ekonomicznego zjawiska Różnicowania cen. Polega ona na dopasowywaniu cen jednostki danego dobra do możliwości popytowych danej grupy. Stosowanie zróżnicowanego cennika pozwala firmie maksymalizować zyski, gdyż jego grupą docelową są wszystkie jednostki. Dotychczas stosowanie ulg i bonifikat dotyczyło zazwyczaj dwóch szerszych grup społecznych:

 • Uczniowie i studenci. Są to osoby zazwyczaj jeszcze nie pracujące, poświęcające swój czas na naukę. Konsumenci tego typu z racji młodego wieku nie posiadają znacznego majątku. Jest to jednak grupa perspektywiczna, która w przyszłości będzie źródłem przychodów (państwo – podatki; przedsiębiorstwa – konsumpcja).
 • Emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne – jest to również niezamożna grupa. Jest to efekt ograniczeń zarobkowych związanych z wiekiem bądź stanem zdrowia. Osoby te jednak odwdzięczają się w postaci lojalności oraz pewności zapłaty.

  Osoby z rodzin wielodzietnych, pomimo chęci różnych podmiotów nie mogły dotychczas korzystać ze spersonalizowanych ulg. Związane to było z faktem card-158195_640braku potwierdzenia sytuacji rodzinno-majątkowej. Karta Dużej Rodziny, będąca dokumentem potwierdzonym przez władze samorządowe jest rzetelnym dowodem do udzielenia zniżki. Posiada ona taką samą moc jak na przykład legitymacja studencka czy emerycka. Inicjatywa ta pozwoliła wyodrębnić kolejną grupę społeczną, której warto zaproponować pewne bonifikaty ze względu na jej sytuację materialną (rodziny wielodzietne są zazwyczaj w trudniejszej sytuacji niż single lub rodziny z jednym dzieckiem). Niektóre instytucje dotychczas stosowały tak zwane bilety rodzinne (np 2+2 lub 2+3). KDR będzie jednak ciekawszym rozwiązaniem, o większej skali zasięgu. 

  Korzyści związane z inicjatywą KDR płyną nie tylko do odbiorców. Również partnerzy mają z tego określone wartości. Podmioty publiczne w oczach dużych rodzin występują jako dbające o obywateli. Jest to pozytywny aspekt działań rządu. Prywatni przedsiębiorcy zaś korzystają z reklamy jaką daje inicjatywa Karty Dużej Rodziny. Dany partner oznaczony jest odpowiednim logiem, informującym o akcji. Dobrze to świadczy o danej firmie, można tu mówić o społecznej odpowiedzialności biznesu. Dany partner może ponadto zwiększyć swoje przychody, gdyż korzystny program rabatowy może zachęcić nowych klientów do skorzystania z usług partnera.

  Minusem Karty Dużej Rodziny może być problem z egzekwowaniem zniżek u niektórych partnerów. Brak poinformowania personelu o danej akcji niekiedy będzie prowadził do odmowy bonusu. Takie sytuację mogą się zdarzać, gdyż program dopiero się dociera. Miejmy jednak nadzieję, iż nie znajdą się partnerzy, którzy przystąpią do akcji tylko w celach marketingowych, nie realizując przy tym statutowych działań inicjatywy. 

Wszelkie wątpliwości związane z KDR znajdziecie pod linkiem
Karta Dużej Rodziny – pytania i odpowiedzi

Strona główna inicjatywy – Karta Dużej Rodziny

 

Źródło: mpips.gov.pl

 

2 Comments

 1. Mam 3 dzieci z czego 1 dorosłe i 2 nieładnie. Dlaczego te nieładnie nie mogą mieć zniżek?
  Kasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *