Memento o emerituro, czyli jakie cechy powinien posiadać optymalny produkt emerytalny, czym jest IKZE oraz jak uzyskać nawet 1706 zł zwrotu

Nie jest tajemnicą, iż obecnie obowiązujący system emerytalny oferowany przez ZUS jest niewydolny. Aby temu zaradzić musimy brać sprawy we własne ręce. Godziwą przyszłość podczas jesieni życia zapewni nam wyłącznie samodzielne oszczędzanie w ramach dobrowolnych programów emerytalnych. Aby dopomóc Wam w doborze optymalnego produktu emerytalnego, w dzisiejszym artykule wspólnie zastanowimy się, jakimi cechami powinien się on charakteryzować. Następnie omówię w jaki sposób działają Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz jak należy rozliczyć wpłaty na IKZE, by uzyskać możliwie najkorzystniejszy zwrot, sięgający nawet  1706 zł! Trzeba się jednak pospieszyć! Aby otrzymać swoisty moneyback od Urzędu Skarbowego należy wpłacić środki przed końcem roku. Oprócz oszczędności na podatkach, możecie zdobyć 100 zł premii w ramach promocji NN IKZE Plus.

 

 

Jakie cechy powinien mieć idealny produkt emerytalny?

Ostatnio w mediach dość głośno mówi się o kolejnej reformie emerytalnej, której skutkiem będzie między innymi wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Żartobliwie mówiąc to kolejny skrótowiec, który ma na celu zaopiekowanie się naszymi oszczędnościami w perspektywie długoterminowej (obok PPK są to ZUS, OFE, PPE, IKE oraz IKZE). Czy sprawdzi się w praktyce? Tego dowiemy się dopiero z czasem. W tym momencie skupmy się jednak na kwestiach merytorycznych, a mianowicie określeniu cech produktu emerytalnego, który w jak największym stopniu zabezpieczy nasze interesy.

Po dłuższym zastanowieniu wyodrębniłem sześć takich cech, a mianowicie:

 • prosty – użytkownik danego produktu musi go rozumieć, mieć łatwy wgląd do stanu swoich środków, zaś jego środki powinny być lokowane w nieskomplikowane formy inwestowania, by nie generować zbędnych kosztów,
 • tani – skoro wspomnieliśmy o kosztach, nie da się ukryć, iż produkty emerytalne powinny być tanie w obsłudze, nie może być tak, iż lwią część naszych oszczędności zjadają wszelkiej maści opłaty administracyjne, czy też opłaty operacyjne związane z lokowaniem środków w kosztochłonne produkty,
 • preferencyjnie opodatkowany – przejęcie obowiązku zabezpieczenia swojej emerytury powinno być doceniane przez państwo. Gratyfikacją w tym przypadku powinny być ulgi podatkowe i zwolnienia z opodatkowania, bądź też stosowanie preferencyjnych stawek,
 • przynoszący realne dochody – co tu kryć, produkt oszczędnościowy musi zwiększać wartość naszych aktywów, ponieważ w przeciwnym razie nie miałby on sensu. Oczywiście długoterminowa perspektywa oszczędzania może przymknąć oko na okresowe wahania pod względem wyników finansowych, jednak dobrze by było, gdyby przeciętny zysk, wygenerowany przed dany produkt był co najmniej wyższy od wskaźnika inflacji,
 • bezpieczny – środki odkładane na emeryturę to dla wielu osób oszczędności całego życia. Dobrze, żeby były zatem powierzone instytucji o ugruntowanej pozycji rynkowej, licencjonowanej przez nadzór finansowy, o stabilnej sytuacji kapitałowej, a także dbającej o bezpieczeństwo w zakresie nowoczesnych technologii oraz danych klientów,
 • elastyczny – pomimo, że co do zasady, pieniądze odkładane na emeryturę są nie do ruszenia, w naszym życiu mogą pojawić się sytuacje, w których pilnie będziemy potrzebować dostępu do zgromadzonych środków. Wiadomo, choroba nie wybiera, a i inne nieszczęścia przychodzą znienacka. Warto wówczas uzyskać stosunkowo szybki dostęp do uzbieranego kapitału, bez potrzeby ponoszenia zbędnych kosztów, jak na przykład opłata likwidacyjna. Innym przejawem elastyczności może być okresowe zmniejszenie wpłacanych kwot, bądź też zawieszenie wpłacania składek.

 

Czym jest IKZE i jakie posiada zalety?

Dokonując analizy dostępnych form oszczędzania na emeryturę, najbliżej ideału zdaje się być Indywidualne Konto Zabezpieczenie Emerytalnego. Aby wyjaśnić Wam mój wybór, przedstawię kilka argumentów na przykładzie IKZE oferowanego przez NN Investments Partners, o promocji którego pisałem niedawno na blogu. Dla przypomnienia, decydując się na założenie konta IKZE, na start otrzymacie voucher Allegro o wartości 100 zł.

 

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to obok IKE i PPE, produkt będący częścią III filara systemu emerytalnego, posiadający wbudowane preferencje dla oszczędzających. Chodzi tu głównie o rozwiązania podatkowe. Maksymalna wpłata na konto IKZE w danym roku wynosi 1,2– krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto ustalonego w projekcie ustawy budżetowej. W 2018 roku maksymalna kwota wpłat na IKZE to 5331,60 zł, zaś w 2019 roku 5718 zł.

 

NN Investments Partners to spółka należąca do grupy kapitałowej NN Group N.V., światowego giganta w branży finansowo-ubezpieczeniowej. W Polsce działalność NN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych regulowana jest przez licencję KNF. Oczywiście spełnia ono wszelkie rygorystyczne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, czy też cyberbezpieczeństwa. NN Investment Partners TFI to czwarte co do wielkości TFI na polskim rynku kapitałowym. Rolę depozytariusza funduszy dla NN TFI stanowi ING Bank Śląski.

Konto IKZE otworzycie w pełni online, dosłownie w ciągu kilku minut. Po zakupie jednostek, stan swoich funduszy będziecie mogli na bieżąco obserwować w systemie NNTFI24, który cechuje się bardzo przejrzystym interfejsem:

 

 

Zarządzanie wpłaconymi środkami na IKZE powierzacie ekspertom NN TFI. Do wyboru macie szeroką gamę funduszy, począwszy od funduszy gotówkowych, poprzez fundusze obligacji, mieszane, akcyjne oraz na funduszach “cyklu życia” kończąc. Fundusze inwestycyjne to jedna z najprostszych form inwestowania, ponieważ wasza rola kończy się na odpowiednim doborze funduszy. Cała reszta spoczywa już na barkach zarządzających funduszami. Nie musicie zatem posiadać rozległej wiedzy z zakresu finansów, by skutecznie pomnażać swoje środki emerytalne.

W ramach NN IKZE Plus nie pobiera się opłat z tytułu zakupu i umorzenia jednostek uczestnictwa, zaś opłaty za zarządzanie są na bardzo konkurencyjnych poziomach. Po dokonaniu pierwszej wpłaty na kwotę minimum 50 zł (choć warto pamiętać, iż minimalna wpłata uprawniająca do otrzymania vouchera wynosi 200 zł), sami decydujecie, kiedy będziecie wpłacali kolejne środki, jeśli się na to zdecydujecie. Możecie wpłacać regularnie, jednorazowo, o dowolnej porze roku, jak tylko Wam będzie wygodnie. Jedynym ograniczeniem jest tutaj maksymalna kwota, którą narzuca ustawa. Przykładowo w 2019 roku będzie to 5718 zł. Zatem średniomiesięczna wpłata wyniesie niemal 500 zł. Wpłaty tej wysokości, pomnożone przez zyski wypracowywane przez TFI, powinny bez problemu zapewnić Wam solidny zastrzyk pieniędzy na emeryturze. Oczywiście warto wziąć pod uwagę fakt, iż roczny limit wpłaty rośnie z roku na rok.

W przypadku IKZE możecie również przedwcześnie wycofać środki w ramach zwrotu pełnego. NN TFI nie pobierze od Was ani opłaty umorzeniowej, ani opłaty za zamknięcie konta IKZE. To bardzo uczciwe podejście, mając z tyłu głowy znane z historii sytuacje, w których dochodziło do pobierania wysokich opłat likwidacyjnych w przypadku przedwczesnego zakończenia polisy inwestycyjnej. IKZE od NN TFI wybacza błędy, co zdecydowanie wpływa na elastyczność oferty. Dobrowolność wpłat na IKZE sprawia również, iż w dowolnym momencie możecie zawiesić wpłacanie kolejnych środków.

Zdecydowanie największą zaletą IKZE są preferencje podatkowe, zarówno pod względem odliczania wpłat na konto, jak i zwolnienia z opodatkowania od zysków kapitałowych. Fakt ten ma również duże znaczenie na opłacalność inwestycji, nawet, gdyby fundusze nie przynosiły zadowalających rezultatów. Załóżmy, iż w 2018 roku wpłacicie maksymalną możliwą kwotę, a mianowicie 5331,60 zł. W przypadku, gdy płacicie podatek dochodowy według progu 32%, możecie zaoszczędzić na nim nawet 1706 zł, zaś przy progu 18%, oszczędność podatkowa wyniesie 960 zł! Dodając do tego choćby minimalny zysk wypracowany przez fundusz, należy stwierdzić, iż ze świecą możecie szukać produktu, który zapewni Wam tak wysoką rentowność. Jednak, aby wyjaśnić Wam na czym polega schemat rozliczeń wpłat na IKZE, kwestię tę omówię w osobnym akapicie. Oczywiście są to tylko ogólne założenia. Musicie pamiętać, iż nie jestem doradcą podatkowym, zaś przedstawiane kwestie opisywane są wyłącznie na podstawie własnych doświadczeń.

 

Jak rozliczać wpłaty i wypłaty w ramach IKZE

Zacznijmy od tego, iż wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu w zeznaniu PIT, co umożliwia zmniejszenie kwoty podatku. Odliczenie kwoty wpłaconej na IKZE jest bardzo proste. Służy temu specjalna rubryka w zeznaniu PIT, które składacie na początku każdego roku. Natomiast w przypadku zwrotu całkowitego, wypłaconą kwotę należy ująć w pozostałych przychodach.

Odliczenia wpłat na IKZE dokonuje się od podstawy opodatkowania, mogą z nich skorzystać wyłącznie podatnicy rozliczający się:

 • na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36),
 • ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28),
 • liniowo (19% podatku, PIT-36L).

Z preferencji podatkowych nie skorzystają natomiast osoby:

 • stosujące kartę podatkową (PIT-16A),
 • rozliczające przychody opodatkowane ryczałtowo umowy (np. zlecenia do 200 zł),
 • rozliczające dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych (PIT-38),
 • składające deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

To nie wszystko. Oprócz ulgi podatkowej za wpłaty na IKZE, wszelkie zyski uzyskane przez wasze inwestycje będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Przykładowo, zarabiając 3% od 1000 zł, pełne 30 zł trafia na wasze konto. Dla odróżnienia, w przypadku tradycyjnej lokaty, bank pobrałby i przekazał do właściwego Urzędu Skarbowego 19% “podatku Belki”, czyli 5,70 zł.

Przy wypłacie środków po 65. roku życia, od całkowitej sumy należy zapłacić podatek według preferencyjnej skali, a mianowicie w wysokości 10%. Natomiast w przypadku śmierci, środki w ramach IKZE są oczywiście dziedziczone. W takim przypadku nie płaci się podatku od spadków i darowizn, a jedynie standardowy podatek stosowany wobec IKZE, czyli wspomniane 10% od całości środków.

 

Należy jednak pamiętać, iż w przypadku przedterminowej likwidacji IKZE w ramach zwrotu pełnego (czyli przed ukończeniem 65 lat), wypłacone środki będą stanowić przychód, który należy ująć w zeznaniu PIT jako pozostałe przychody i opodatkować (całą kwotę wypłaty, nie tylko uzyskane zyski kapitałowe). Na szczęście wpłaty na rzecz IKZE można odliczać od dochodu, o czym była mowa wcześniej, dlatego w większości przypadków sumy się zbilansują i nie trzeba będzie płacić podatku lub będzie on bardzo niski (wyłącznie od różnicy kwoty wypłaconej a wpłaconej). Rozważmy zatem dwa scenariusze, w których dość szybko rezygnujecie z oszczędzania w ramach IKZE.

 • Załóżmy, iż w 2018 wpłacacie kwotę X na IKZE i w tym samym roku wypłacicie kwotę X skorygowaną o wyniki funduszu. W lutym otrzymacie PIT-8C od NN TFI. W pozostałych przychodach wpisujecie kwotę wypłaty, zaś w odliczeniach kwotę wpłaty. Nie ważne zatem czy pracujecie, czy też nie, kwoty się zbilansują, a podatek będzie naliczony jedynie od wygenerowanego zysku.
 • Nieco inna sytuacja pojawia się w przypadku, gdy środki wpłacicie w 2018, a IKZE zlikwidujecie w 2019 roku. Wówczas wpłaconą kwotę odliczycie od dochodu za rok 2018, zaś wypłatę opodatkujecie w całości w zeznaniu za rok 2019. W ten sposób o rok odroczycie zapłatę podatku. Jeśli w 2018 roku nie uzyskujecie dochodów, od których można odliczyć wpłaty na IKZE lub są one niższe niż kwota wpłacona na IKZE, produkt ten może być dla Was niezbyt nieopłacalny ze względu na brak możliwości odliczeń od dochodu.

 

 

Przypominam jednocześnie o szeregu aktualnych promocji, które pozwolą Wam osiągnąć dodatkowy dochód:

Rekordowa premia od Banku Pekao S.A., czyli 200 zł na start
 
Credit Agricole: kredyt do 3000 zł z RRSO 0% na platformie FinAi
 
BNP Paribas: 440 zł premii w promocji karty kredytowej mamBONUS
 
Nawet 380 zł premii za założenie Konta Jakie Chcę w Santander Banku
 
250 zł premii za założenie Konta dla Ciebie w Credit Agricole
 
Po 10 funtów premii dla obu stron w programie poleceń Xendpay
 
Po 10 funtów premii za przetestowanie aplikacji Monese
 
1700 zł premii w promocji iKonta Biznes od Alior Banku
 
Po 5 funtów dla obu stron w programie poleceń aplikacji CURVE
 
Po 10 funtów premii dla obu stron w programie poleceń TransferGo
 
ING Bank Śląski: 140 zł premii w promocji Konta z Lwem
 
Citi Handlowy: 400 zł do Biedronki z darmową kartą kredytową
 
Po 100 zł premii w programie poleceń banku PKO BP

Chcesz być na bieżąco dzięki czemu twoje dochody będę jeszcze wyższe?
Polub stronę na facebooku, obserwuj na Twitterze lub LinkedIn bądź zapisz się na newsletter

.

Śledź bloga w social mediach:
FACEBOOK
Twitter
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON

10 Comments

 1. Hej. Mam pytanie, czy dla przeciętnego Kowalskiego pracującego w korpo, zarabiającego 50 tys brutto w 2018r to odliczenie podatku ma jakieś znaczenie?

  • Zatem IKZE to dla Ciebie najlepszy produkt emerytalny. Max kwota roczna to mniej niż 6000 zł, czyli miesięcznie mniej niż 500 zł. Twoje możliwości odkładania na emeryturę to właśnie tak 100-500 zł. IKZE pozwoli Ci obniżyć podatki + zwolni Cię z podatku od zysków kapitałowych. Polecam 🙂

 2. Gdzieś wyczytałem, że likwidacja konta IKZE powoduje blokadę możliwości przyszłych odliczeń od podatku. Czy to prawda i czy dobrze to rozumiem – na początku 2019 roku likwiduję swoje IKZE na np. 5300 zł, ale w listopadzie kupuję za 6000 zł nowe udziały. Czy oznacza to, że zapłacę podatek dochodowy 954 zł od pierwszego przychodu, mimo, że miałem rozchód na IKZE na większą kwotę, czy jednak odliczam sobie od podstawy opodatkowania 700 zł?

  • W przychody dasz 5300 zł, ale w odliczenia 6000 zł, zatem efektywnie odliczysz od opodatkowania 700 zł.

   • Jacek, ale jesteś pewien, że nie ma przepisu, że po likwidacji IKZE nie można ponownie skorzystać z odliczeń, nawet, po ponownym rozpoczęciu oszczędzania?

    • O właśnie, co oznacza konkretnie ten akapit na stronie mf.gov.pl?
     “UWAGA! W przypadku zwrotu środków zgromadzonych na IKZE przez oszczędzającego, podatnik nie ma prawa do dokonywania dalszych odliczeń od dochodu.”. Dalszych, czyli już nigdy więcej, czy tylko w tak zagmatwany sposób napisano, że wpłata i wypłata środków w tym samym roku nie dają prawa do odliczeń?

     • Z moich informacji wynika, że po zamknięciu IKZE, nowe możesz już założyć kolejnego dnia, na takich zasadach. Nie jestem jednak doradcą podatkowym. Jak masz wątpliwości, podpytaj u źródła w MF albo lokalnym US.

 3. Możliwość “optymalizacji”: gdy płacisz już 32% PIT to odpisując od dochodu zyskujesz 32% limitu. W gorszym roku likwidując IKZE i dopisując to do podstawy opodatkowania może okazać się, że zmieścisz się w 1. progu płacąc 18%. (Odwrotnie: gdy wpłacasz przy 18% a zlikwidujesz osiągając 32% to masz stratę.)

  Przy czym nie wiadomo jak obecna władza zareaguje bo podobno można być ukaranym za niesprzeczną z prawem optymalizację… Do tego doszło!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *