Referendum Ogólnokrajowe 2015 – czyli jak zostać członkiem komisji do spraw referendum i dorobić od 140 do 180 zł

ballot-32201_640
Jak większość z Was już wie, 6. września tego roku odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Aby skutecznie przeprowadzić to przedsięwzięcie, tak jak w przypadku wyborów należy powołać komisje zajmujące się obsługą referendum. W dzisiejszym wpisie dowiecie się jak zostać członkiem komisji obwodowej, jakie obowiązki na Was spoczywają oraz jakiego wynagrodzenia możecie się spodziewać. Zapraszam do lektury.

 

[Aktualizacja]

Jeżeli szukasz informacji dotyczących pracy w komisji wyborczej podczas wyborów do Sejmu i Senatu, które odbędą się 25 października 2015 roku wejdź na:

Jak zostać członkiem komisji wyborczej podczas zbliżających się wyborów do sejmu i senatu 2015 – kompendium wiedzy pozwalające dorobić od 160 do 200 zł za pracę w komisji wyborczej

 

25. maja, gdy publikowałem artykuł podsumowujący pracę w komisji wyborczej podczas wyborów prezydenckich, wspomniałem, iż następna taka okazja pojawi się dopiero w Październiku (wybory parlamentarne). Okazało się jednak, iż jeszcze w tym roku odbędzie się referendum, które również będzie wymagało zatrudnienia rzeszy osób do jego obsługi. Oficjalny termin referendum ustalono na 6 września 2015 roku. Pytania na jakie odpowiedzą Polacy to:

1) „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

2) „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

3) „Czy jest  Pani/Pan za  wprowadzeniem zasady ogólnej  rozstrzygania wątpliwości co  do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

 

Referendum odbędzie się w godzinach 6:00 – 22:00 (16 godzin). W przeciwieństwie do wyborów samorządowych czy prezydenckich, które trwały od 7:00 do 21:00 (14 godzin). Stawki dla osób pracujących w obwodowych komisjach do spraw referendum kształtują się następująco:

 • dla przewodniczących  – 180 zł; 
 • dla zastępców przewodniczących  – 160 zł; 
 • dla członków komisji – 140 zł.

W porównaniu do wyborów prezydenckich, diety spadły w każdym przypadku o 20 zł. Nie mówiąc już o wyborach samorządowych, gdzie stawki kształtowały się w przedziale 300 – 380 zł. Ponadto referendum trwa o 2 godziny dłużej. Nic jednak nie dzieje się bez przyczyny. Referenda cechują się niższą frekwencją niż wybory podmiotowe. Swoją opinię wysnuwam na podstawie przeprowadzanych referendów lokalnych. Ostatnie referendum ogólnopolskie odbyło się w 2003 roku i dotyczyło wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Frekwencja wyniosła 58,85 %, z tym że głosowanie trwało 2 dni. Dla przypomnienia, referendum jest wiążące, jeżeli wzięło w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. W przeciwnym wypadku referendum jest ważna, ale ma jedynie charakter opiniotwórczy.

 

Jak zostać członkiem komisji do spraw referendum

Według obowiązujących przepisów obwodową komisję do spraw referendum w kraju powołuje, spośród osób uprawnionych do udziału w referendum, wójt (burmistrz, prezydent miasta). W rzeczywistości wymieniony organ jedynie zatwierdza listę kandydatów zgłoszonych przez uprawnione podmioty (oraz dokonuje publicznego losowania, o czym później) po sprawdzeniu podstawowego warunku, a mianowicie: kandydatami na członków komisji mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy, tj. ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy (w przypadku m. st. Warszawy osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców którejkolwiek z dzielnic).

W skład obwodowej komisji do spraw referendum powołuje się od 4 do 8 osób oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych albo pracowników jednostek, w których został utworzony odrębny obwód głosowania. Członków komisji powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, tj. partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej. Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii znajdziecie tutaj : PKW – Podmioty.

PKW podkreśla w swoich komunikatach: Państwowa Komisja Wyborcza nie prowadzi rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum. Jeżeli więc chcecie dostać się do komisji z ramienia konkretnej partii bądź stowarzyszenia musicie w tym celu skontaktować się z pełnomocnikiem wyznaczonym przez dane ugrupowanie. 

 

Jak to zrobić w praktyce

Swoje kandydatury zgłasza się do pełnomocników lokalnych. Jak więc do nich dotrzeć?

1) Zapytać kogoś znajomego, który działa w jakiejś partii/fundacji – do kogo zgłosić swoją kandydaturę;

2) Jeżeli nie znacie takiej osoby, wejdźcie jeszcze raz na listę podmiotów, odnajdźcie ugrupowanie z ramienia którego chcielibyście się starać o pracę w komisji, następnie wyszukajcie jego stronę internetową, a tam kontaktu do pełnomocnika struktury w waszym regionie. Jeżeli nie będzie takowej informacji, warto zadzwonić lub wysłać maila do danego stowarzyszenia, fundacji itd.

3) Jeśli i tak wam się nie udało – daję od siebie wskazówki jak zgłosić swój udział. Wejdźcie na jakiś portal ogłoszeniowy, wpiszcie frazę „referendum”. Pokażą wam się propozycje pracy różnych komitetów. Innym sposobem jest przeszukanie fanpage’y partii/stowarzyszeń na facebooku. 

 

Ważne!

 • W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji do spraw referendum liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład ten ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
 • Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy. 
 • Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Screen Shot 07-27-15 at 01.14 PM

 

 

 

 

Kluczowe terminy

 

 • do dnia 7 sierpnia 2015 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum przez podmioty uprawnione. Oznacza to, iż chęć pracy w komisji musicie zgłosić wcześniej, gdyż 7 sierpnia podmioty będą zgłaszały zamkniętą listę. Najlepiej zrobić to jak najszybciej.

 

 • do dnia 16 sierpnia 2015 r. – powołanie komisji do spraw referendum. Tego dnia prawdopodobnie odbędzie się losowanie w przypadku większej liczby chętnych do pracy niż liczba wolnych miejsc. Wówczas będziecie już mieli pewność, iż otrzymaliście to honorowe stanowisko. Wyniki losowania zamieszczone będą na stronie internetowej waszej gminy, w zakładce BIP. Bardzo możliwe, że ponadto zadzwoni do Was ktoś z urzędu, by poinformować o pozytywnym losowaniu. 

 

Myślę, że na dzisiaj wystarczy. W razie pytań zapraszam do pozostawiania komentarzy pod wpisem. Mile widziane są również lajki oraz zapisy na Newsletter.

 

Kontynuacja cyklu:

Część II: Referendum Ogólnokrajowe 2015 – czyli jak wygląda praca członka komisji do spraw referendum – aspekty praktyczne

 

Część III: Referendum Ogólnokrajowe 2015 – czyli jak wygląda praca członka komisji do spraw referendum – ważne kwestie

 

Podstawa prawna, która posłużyła do przygotowania artykułu:

 • USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
 • UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym
 • oraz inne uchwały, stanowiska, wyjaśnienia oraz informacje Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczone na stronie www.pkw.gov.pl

 

Sprawdź również:

2 Comments

 1. Super artykuł 🙂 Zachęcił mnie do zgłoszenia swojej kandydatury. Zastanawiam się jakie dane muszę koniecznie podać organizacji aby mnie zgłosiła?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *