Sposób na pasywne oszczędzanie, czyli wybór najlepiej oprocentowanego konta osobistego typu ROR

 

piggy-bank-621068_1280

 

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest dla nieco mniej aktywnych użytkowników produktów oszczędnościowych dostępnych na rynku. Rozumiejąc fakt, iż nie każdy ma czas lub ochotę regularnie przenosić swoje oszczędności z jednej lokaty na drugą lub z jednego konta oszczędnościowego na inne konto oszczędnościowe, postanowiłem przyjrzeć się ofercie standardowych kont osobistych, które dodatkowo pozwalają osiągać dodatkowe dochody z tytułu odsetek.

Zanim przejdę do analizy dostępnych ofert, chciałbym pochylić się nad etymologią pojęcia rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Otóż banki prowadzą dla swoich klientów dwa rodzaje rachunków: rozliczeniowe oraz oszczędnościowe. Pierwsze z wymienionych umożliwiają przekazanie środków finansowych na rachunek rozliczeniowy innego podmiotu z wykorzystaniem odpowiedniego narzędzia (przelew, zapłata kartą, czek). Rachunki te są raczej rzadko oprocentowane (choć jak pokaże późniejsza analiza, są wyjątki od tej reguły). Rachunki oszczędnościowe jak sama nazwa wskazuje służą do lokowania nadwyżek pieniężnych, które są oprocentowane. Jedyne operacje, jakie można wykonać za pomocą tych rachunków to wpłata i wypłata środków. Nie wydaje się do nich kart płatniczych, ponadto liczba przelewów jest ograniczona (zazwyczaj pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny, pozostałe zaś pociągają za sobą wysokie koszty).

Nazwa rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) pochodzi z okresu, gdy w Polsce obowiązywał inny system gwarantowania depozytów. Do 1995 roku pełnymi gwarancjami państwa objęte były rachunki oszczędnościowe osób fizycznych w bankach państwowych. Banki otwierające rachunki rozliczeniowe dodawały do ich nazwy określenie “oszczędnościowe”, co powodowało ich objęcie gwarancjami państwa.
(na podstawie Marian Górski, Rynkowy System Finansowy, PWE, Warszawa 2007)

Pozostając jeszcze przez chwilę przy historii ROR-ów (choć nieco bliższej) warto przypomnieć wojnę o klientów z 2011 roku. Wówczas Kredyt Bank postanowił uraczyć posiadaczy konta oprocentowaniem wynoszącym 7%. Co prawda oprocentowanie dotyczyło osadu na koncie jedynie do kwoty 3000 zł (powyżej 0%), to w rocznym rozrachunku można było zarobić maksymalnie niemal 200 zł. Podobną ofertę miał wówczas Polbank EFG. W tym przypadku oprocentowanie wynosiło 6%, ale obowiązywało do kwoty aż 20000 zł! Nadwyżka zaś przynosiła 3% dochodu. Oba wymieniona konta były bezpłatne. Z perspektywy czasu widać czemu służyły te świetne oferty. Obu banków nie znajdziemy już na żadnym pasażu w Polsce. Kredyt Bank został wchłonięty przez BZ WBK, natomiast Polbank EFG połączył się z Raiffeisenem tworząc Raiffeisen Polbank. Wysokooprocentowane ROR-y miały zachęcić jak największą rzeszę klientów do założenia konta. Natomiast im więcej klientów posiada bank, tym wyższa jest jego wycena, co jest niezwykle ważne (dla obecnych właścicieli) w przypadku fuzji.

 

Po krótkim (no dobrze, średniodługim) wstępie przejdźmy do analizy najlepiej oprocentowanych kont typu ROR na rynku. Okazuje się, iż nie ma za wiele tego typu propozycji na rynku. Mnie udało się znaleźć:

 • Konto Aktywna Pensja w BGŻ BNP Paribas – 4%
 • Konto osobiste T-mobile Usługi Bankowe Alior Banku – 3%
 • Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbank – od 0,375% do 1,5%.

Wysokie oprocentowanie (4%) ma w swojej ofercie również Eurobank – Konto Prestige. Niestety jest to promocja czasowa, jedynie do 31 grudnia 2015 roku. Skupmy się więc na wyselekcjonowanych kontach.

 

Konto Aktywna Pensja w BGŻ BNP Paribas

Oprocentowania środków na koncie to 4% w skali roku do wysokości wpływu wynagrodzenia/renty/emerytury, maksymalnie do 5000 zł. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 12 miesięcy od otwarcia konta.

Wniosek o Konto Aktywna Pensja z oprocentowaniem na 4% można złożyć do 31 października 2015 roku. Z promocji może skorzystać osoba, która nie była posiadaczem ani współposiadaczem konta osobistego w banku przez 6 miesięcy przed datą otwarcia konta.

Przykład: Umowa zawierana jest 15 lipca 2015 r., warunek zostanie spełniony, jeśli w okresie od 15 stycznia do 15 lipca 2015 r. klient nie był posiadaczem ani współposiadaczem konta osobistego w banku.

Aby móc skorzystać z promocyjnego należy:

 • otworzyć konto;
 • zawnioskować o kartę debetową (należy ją utrzymać w każdym kolejnym miesiącu, by uzyskiwać promocyjne oprocentowanie);
 • złożyć wniosek o udostępnienie systemu bankowości telefonicznej i internetowej;
 • złożyć w banku zlecenie przekazywania wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń związanych z pracą / świadczenia pieniężnego / z ubezpieczenia emerytalnego / świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia rentowego na rachunek bankowy prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas.

 

Screen Shot 07-29-15 at 09.20 AM

 

Szczegóły Konta Aktywna Pensja

 • 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem wpływu pensji w wysokości min. 1 000 zł
  (w przeciwnym razie 10 zł)
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie;
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w złotych;
 • 0 zł za obsługę karty do konta wydanej dla posiadacza rachunku  (przy wykonaniu transakcji bezgotówkowych tą kartą na kwotę min. 300 zł, w przeciwnym razie 7 zł);
 • Darmowy debet w koncie:

0% oprocentowanie debetu przez pierwsze 12 miesięcy (od uruchomienia);

0% prowizji za udzielenie debetu.

Dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26 lat – konto oraz karta są zupełnie bezpłatne.

Regulamin Konta Aktywna Pensja

Tabela Opłat i Prowizji

 

Konto osobiste T-mobile Usługi Bankowe Alior Banku

Oprocentowania środków na koncie to 3% w skali roku, dotyczy kwot do 5000 zł. 

Oprocentowanie obowiązuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym na rachunku zaksięgowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę, bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą, bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS. W przypadku braku wpływów oraz dla środków przekraczających kwotę 5 000 zł, oprocentowanie wynosi 0,00%. Oprocentowanie 3% dotyczy rachunków otwartych od 1 maja 2014.

 

tmub

 

Szczegóły T-mobile konta

 • 0 zł za prowadzenie konta;
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie;
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w złotych;
 • 0 zł za 10 przelewów natychmiastowych co miesiąc;
 • 0 zł za obsługę karty do konta wydanej dla posiadacza rachunku  (przy wykonaniu transakcji bezgotówkowych tą kartą na kwotę min. 200 zł, w przeciwnym razie 6 zł).

 

Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbank

Wszystkie środki zgromadzone na koncie są oprocentowane dzięki automatycznej funkcji oszczędzania. Oprocentowanie rośnie wraz ze wzrostem salda.

 • 0,375 % dla kwot 1 – 3 000 zł,
 • 1,125 % dla kwot 3 000,01 – 10 000 zł
 • 1,5 % dla kwot powyżej 10 000 zł.

Wysokość oprocentowania od dnia 1 kwietnia 2015 r.

W każdej chwili szybko sprawdzisz, ile wynosi oprocentowanie Twoich środków na koncie, ponieważ oparte jest na zmiennej stopie referencyjnej NBP i stałym mnożniku. Informację o aktualnej stopie referencyjnej znajdziesz na stronie nbp.pl

 

Screen Shot 07-29-15 at 08.20 AM

 

Szczegóły Wymarzonego konta

 • 0 zł za prowadzenie konta;
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce;
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w złotych;
 • 0 zł za wpłaty gotówki w oddziale;
 • 0 zł za 1 wypłatę miesięcznie w oddziale;
 • 3 zł za obsługę karty do konta wydanej dla posiadacza rachunku .

 

Podsumowanie

Wszystkie wymienione konta możecie założyć w pełni online poprzez tak zwany przelew weryfikacyjny. Zajmuje to maksymalnie 5 minut. Oczywiście umowę może Wam również dostarczyć kurier. Konta są w większości darmowe, ewentualnie po spełnieniu prostych warunków. Jedynie w przypadku Raiffeisen Polbank karta debetowa jest płatna (nie trzeba o nią wnioskować). Dwa pierwsze banki w zamian za oprocentowanie rachunków wymagają wpływu wynagrodzenia lub innego świadczenia. Jest to naturalnym sygnałem od banku: uznajesz nasze konto jako swój główny rachunek – my odwdzięczamy się dobrym oprocentowaniem.

Jak wspominałem we wstępie, propozycje te przygotowałem głównie z myślą o osobach, które nie chcą zbyt często przenosić swoich środków. Oczywiście z ofert mogą skorzystać również osoby aktywnie szukające okazji do uzyskania dodatkowego dochodu. Dochód z odsetek na ROR jest w pełni przykładem dochodu pasywnego. Konto używane jest do tradycyjnych funkcji rozliczeniowych (przelewy za rachunki, płatności kartą), a jednocześnie przynosi dodatkowy dochód.

 

Ile można zarobić

 

 • Konto Aktywna Pensja

Zakładając, iż zarabiacie 5000 zł oraz że takiej samej wysokości jest wasz stały osad na koncie, miesięczny dochód wygląda następująco:

4% / 12 miesięcy x 5000 zł = 16,67 zł brutto, natomiast po odjęciu podatku Belki = 13,50 zł

Rocznie zarobicie 13,50 zł x 12 miesięcy = 162 zł

 

 • T-mobile konto

Zakładając, iż zarabiacie dowolną kwotę oraz że wasz stały osad na koncie wynosi 5000 zł, miesięczny dochód wygląda następująco:

3% / 12 miesięcy x 5000 zł = 12,50 zł brutto, natomiast po odjęciu podatku Belki = 10,13 zł

Rocznie zarobicie 10,13 zł x 12 miesięcy = 121,50 zł

 

 • Wymarzone Konto

W przypadku tego konta regularny dochód nie jest wymagany. Dla usystematyzowania, w analizie również przyjmiemy osad w wysokości 5000 zł miesięcznie (choć jest on nieograniczony). W takim przypadku oprocentowanie wynosi 1,125%.

1,125% / 12 miesięcy x 5000 zł = 5,21 zł brutto, natomiast po odjęciu
podatku Belki = 4,22 zł

Rocznie zarobicie 4,22 zł x 12 miesięcy = 50,64 zł.

5 Comments

  • Wystarczy spełnić warunki o których pisałem oraz zapoznać się z regulaminem 🙂 Wówczas można skorzystać z oprocentowania.

 1. W przypadku Raiffeisen Polbank pierwsze 3000zł jest oprocentowane na 0,375 a dopiero kolejne 2000zł na 1,125 co daje odsetek miesięcznie 2,28zł

 2. Niby wszystko pięknie, ale T-mobile co chwile przysyła wiadomości o obniżeniu oprocentowania na koncie oszczędnościowym.. aktualnie około 1%.

  • To fakt. T-mobile ma lepiej oprocentowany ROR niż rachunek oszczędnościowy. Taka ich polityka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *