Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów,
Część V – Granty oraz stypendia pozarządowe

Piąty artykuł z serii Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów dotyczyć będzie środków niepochodzących z budżetu państwa. Przyjrzymy się dzisiaj świadczeniom wypłacanym przez organizacje pozarządowe, a więc takie, których finansowanie zależy w głównej mierze od prywatnych darczyńców.… Continue Reading