Obligacje korporacyjne – inwestycyjna alternatywa dla lokat bankowych

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie tematyce lokowania oszczędności w papiery wartościowe jakimi są obligacje korporacyjne. Jest to alternatywna forma inwestowania wobec depozytów bankowych. Zazwyczaj przynosi ona wyższy zysk niż lokaty bankowe, niosąc jednak ze sobą nieco wyższe ryzyko utraty środków. Jak mówi stara zasada – wraz ze wzrostem ryzyka, rośnie potencjalna stopa zwrotu z inwestycji. Obligacje korporacyjne to kolejna podpowiedź dla osób chcących osiągać dodatkowe dochody wykorzystując w ten sposób nagromadzony kapitał. Lub jakby powiedział Robert Kiyosaki, jest to sposób na osiąganie dochodu pasywnego z posiadanych aktywów. Szczegóły jak zainwestować w obligacje korporacyjne znajdziecie w dalszej części wpisu.

Ogólnie rzecz ujmując, większości osób nie związanych zawodowo lub edukacyjnie ze sferą finansów, fraza obligacje kojarzy się z w pierwszej kolejności z obligacjami skarbowymi. Jednak w praktyce, emisja obligacji to domena nie tylko Skarbu Państwa. Tego typu instrumenty mogą być emitowane również przez samorządy oraz duże przedsiębiorstwa niefinansowe (np. Orlen) oraz finansowe (głównie banki). Na wstępie warto jednak przypomnieć czym są w rzeczywistości Obligacje.

Jest to dłużny papier wartościowy będący dowodem udzielenia pożyczki przez nabywcę obligacji jej emitentowi. Wystawcą obligacji w tym przypadku jest emitent (np. Bank), zaś osoby kupujące obligacje to inwestorzy (np. Ty). Emitent wypłaca regularnie odsetki inwestorowi w zamian za udzielone finansowanie, zaś na koniec inwestycji zwraca kwotę wyemitowanych obligacji.
Wobec tego, dla emitenta – wystawienie obligacji to alternatywa dla kredytu, zaś dla inwestora – zakup obligacji to alternatywa dla depozytów bankowych. W tym przypadku pośrednikiem pomiędzy emitentami a inwestorami są domy maklerskie.

Przykład:

  • Bank A emituje obligacje o wartości 100 jednostek o oprocentowaniu 10%
  • Inwestor B kupuje (poprzez swój rachunek maklerski) obligację o wartości 100 jednostek wyemitowaną przez Bank A
  • Po 6 miesiącach Bank A wypłaca inwestorowi odsetki 10% / 2 * 100 = 5
  • Po kolejnych 6 miesiącach Bank A wypłaca inwestorowi odsetki 10% / 2 * 100 = 5 oraz zwraca kapitał wynoszący 100.
  • Podsumowując po 12 miesiącach inwestycji, inwestor zarabia na czysto 10 jednostek.

Odsetki wypłacane inwestorom nazywane są kuponem. Nazwa pochodzi z czasów, gdy obligacje były emitowane w formie fizycznej – papierowej. Wówczas wypłata odsetek odbywała się po “odcięciu kuponu” od papieru wartościowego, na którym wskazana była kwota do wypłaty. Tamte czasy są już za nami. Dziś obrót obligacjami odbywa się w pełni elektronicznie, a ozdobne papiery wartościowe możemy oglądać już tylko na zdjęciach lub w zbiorach kolekcjonerów.

Harmonogram wypłat odsetek to zazwyczaj 3,6 lub 12 miesięcy. Zdarzają się również obligacje, których odsetki wypłacane są na końcu inwestycji, wraz z kwotą nominalną wyemitowanych papierów wartościowych. Z praktyki mogę podpowiedzieć, iż kupony wypłacane są najczęściej co pół roku.

Wartość pojedynczej obligacji, czyli tak zwana kwota nominalna obligacji to 100, 1000 lub
10 000 zł. Ostatnia wartość stosowana jest głównie przez emitentów, którzy chcą aby ich pożyczkodawcami byli duzi inwestorzy, zazwyczaj instytucje finansowe. Jednak z racji, iż najczęstszymi stawkami są 100 lub 1000 zł, obligacje korporacyjne uważa się za rodzaj inwestycji dostępny dla szerokiej rzeszy drobnych inwestorów.

Wypłacany kupon automatycznie pomniejszany jest o 19% podatek od zysków kapitałowych. Jeżeli po zakupie obligacji korporacyjnych, przetrzymacie je aż do wykupu, nie musicie wypełniać formularza PIT-38 (dochody kapitałowe). Wszelkie podatki od odsetek zostaną naliczone i odprowadzone do Urzędu Skarbowego automatycznie przez wasze Biuro Maklerskie.

Teraz może co nieco o tym, dlaczego obligacje korporacyjne są bardziej ryzykowne od lokat bankowych. Otóż w przypadku lokowania oszczędności w depozyty bankowe, mamy gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Fundusz ten gwarantuje depozyty o wartości do
100 000 euro. Inwestując w obligacje korporacyjne, takiego zabezpieczenia nie ma. To na inwestorach ciąży odpowiedzialność za niewypłacalność emitenta. Czy wobec tego inwestorzy są skazani sami na siebie?
Na szczęście nie. Obligacje korporacyjne dostępne dla inwestorów indywidualnych, notowane są na rynku zwanym Catalyst. Jest to obligacyjny odpowiednik notowań ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), gdzie handluje się akcjami. Emitenci chcący wyemitować obligacje dopuszczone do obrotu na rynku Catalyst przechodzą restrykcyjny sprawdzian wypłacalności. Żadna firma “krzak” nie powinna dostać się na Catalyst. Przede wszystkim w stosunku do Emitenta obligacji nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

 

Wśród obligacji korporacyjnych najbezpieczniejszą inwestycją są z pewnością papiery dłużne samorządów. Wynika to głównie z faktu, iż są one gwarantowane przez budżet państwa. Formalnie żadna gmina nie może upaść. W związku z tym obligacje samorządów posiadają najniższą rentowność wśród obligacji korporacyjnych. Ich bieżące oprocentowanie  wynosi obecnie: (przykład z 23.11.2014)

Warszawa -> 5,35 – 6,7 %

Elbląg -> 3,4 – 4,29 %

Kraków -> 3,58 – 3,88 %

Siedlce -> 4,34 – 4,59 %

Kolejna grupa obligacji korporacyjnych to papiery dłużne banków komercyjnych oraz spółdzielczych. Jest to dosyć charakterystyczna grupa. Banki podlegają szeregowi regulacji nadzorczych. W związku z tym, upadłość przedsiębiorstwa z sektora bankowego zdarza się niezmiernie rzadko. Gdy w branży dzieje się “coś niedobrego”, nadzór finansowy (KNF) stara się zapobiec wszelkim problemom, które mogłyby doprowadzić do niewypłacalności banku. Bieżące oprocentowanie  obligacji banków wynosi obecnie: (przykład z 23.11.2014)

Bank Pocztowy -> 4,11 – 6,44 %

Bank BPS -> 5,69 – 6,49 %

Getin Bank -> 4,94 – 6,65 %

Bank Spółdzielczy w Piasecznie -> 5,7%

BZWBK -> 3,9%

Krakowski Bank Spółdzielczy -> 5,75 – 5,97 %

Ostatnim rodzajem są obligacje komercyjne – przedsiębiorstw. Jest to najbardziej niejednolita grupa. Znajdują się w niej bardzo znane firmy, notowane na giełdzie, których rating jest bardzo wysoki. W związku z tym, rentowność ich obligacji może być zbliżona do rentowności obligacji samorządowych. Na przeciwnym biegunie znajdują się spółki we wcześniejszej fazie rozwoju, których wiarygodność kredytowa jest niższa. Ich rentowność może być nawet dwucyfrowa. Dla potwierdzenia, kilka przykładów obecnych rentowności obligacji komercyjnych:
(stan na 23.11.2014)

SMS Kredyt sp. z o.o. -> 9,8%

BBF sp. z o.o. -> 11%

Ekopaliwa Chełm sp. z o.o. -> 15%

Energa S.A. -> 3,53%

GPW S.A. -> 3,87%

PKN Orlen -> 3,32 – 5%

Kruk S.A. -> 6,26 – 7,27%

Oprocentowanie papierów dłużnych może być stałe (rzadziej) w całym okresie “życia” obligacji lub zmienne, dużo częściej spotykane. Oprocentowanie zmienne składa się z wartości stopy procentowej WIBOR (dostępne na stronie Narodowego Banku Polskiego) powiększonej o marżę. Wysokość marży zależna jest od ryzyka inwestycyjnego emitenta. Im gorszy rating ma wystawca obligacji, tym wyższą marżę musi zaproponować, by inwestorzy zainteresowali się zakupem ich papierów dłużnych.

Obracanie obligacjami na rynku Catalyst wymaga posiadania konta maklerskiego. Zakup (jak i sprzedaż) obligacji wiąże się z opłaceniem prowizji od każdej transakcji. Na szczęście prowizja ta jest bardzo niska. Obecnie najkorzystniejszą ofertą charakteryzuje się Biuro Maklerskie Deutsche Banku. Prowizja za zakup/sprzedaż obligacji wynosi 0,14% wartości zlecenie (nie mniej niż 1,90 zł). Jeżeli jesteś zainteresowany otwarciem najlepszego na rynku konta maklerskiego kliknij w link:

Rachunek dbMakler – sprawdź szczegóły

Jeżeli szukacie informacji dotyczących obligacji korporacyjnych, w które możecie zainwestować polecam stronę www.gpwcatalyst.pl
Znajdziecie tu między innymi notowania obligacji oraz kalkulatory, pomocne przy wycenie rentowności.

Jeżeli zainteresował Cię ten temat, a masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz w zakładce Kontakt lub pozostaw komentarz pod artykułem. Równie chętnie mogę podpowiedzieć jak w praktyce przeprowadzić transakcje zakupu obligacji, zapraszam do kontaktu. Temat obligacji korporacyjnych jest bardzo szeroki, dlatego będzie on kontynuowany w kolejnych artykułach. Wówczas zaprezentuje techniczne oraz praktyczne aspekty inwestowania w obligacje korporacyjne.

 

Sprawdź również:

4% + premia 100 zł do zdobycia w promocji „Rachunek z premią” organizowaną przez mBank

200 zł premii za wyrobienie karty kredytowej Citibanku, czyli jak zarabiać na długu

 

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *